Teenusettevõtte digivõimekuse hindamine

Teenindus on teenuse osutamise protsess, mis suuremas osas põhineb erinevatele toimingutele, kus panustatakse aega, teadmisi ja oskusi töösse, mis ei loo ainelist kaupa, kuid annab kliendi jaoks väärtusliku tulemi muul moel.

Teenindusstandard on teenindusprotsessi juhtimismudel, mis tagab kõikide organisatsioonisiseste osade omavahelise koostöö ja püsiva teeninduskvaliteedi olemasolu. Teenindusstandard loob võimaluse kliendikesksuseks ning juhib front-office (eesliini teenindus) ja back–office (tausta teenindus) omavahelist koostööd.

Rahvusvaheliselt on tuntud ISO/IEC 20000-1:2018 standard, mis on teenuste juhtimise süsteemi standard (Service Management System (SMS) standard) ja spetsifitseerib nõudmised teenuste osutajatele teenuste planeerimise, disainimise, teostuse, jälgimise, aruannete koostamise ja parendamise osas.

Digianalüüsi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral ja mis eesmärkidel rakendavad teenusettevõtted erinevaid digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete toimingute teostamisel.

Teenuse digitaliseerimise tasemeks on erinevate digitaaltehnikate rakendamise tase teenuse teostamisega seotud ainevaldkondades

  • Kliendisuhete haldus
  • Teenusprotsessi kavandamine
  • Teenuse teostuse planeerimine
  • Pakkumistegevus
  • Teenuse teostus
  • Teenuse teostuse seire
  • Tehnoloogiline tugi
  • Teenuse halduse juhtimine
  • Personali juhtimine
  • Kvaliteedi juhtimine

Vajalik digitaliseerimise tase juhib tähelepanu asjaolule, et ettevõte suudaks tulemuslikult vastata kliendi ootustele ja pakuks kvaliteetseid teenuseid oma tegevusvaldkonnas.

Begin audit

Enter here PIN-code received by e-mail.

This entry is for system managers.

Join solution

To join this audit solution enter Your enterprise data and contacts. After joining we will contact You and send necessary information.

Contact

IMECC OÜ
Ehitajate tee 108, 12915 Tallinn, Eesti
+372 672 7744
info@imecc.ee