Teenusettevõtte digivõimekuse hindamine

Teenindus on teenuse osutamise protsess, mis suuremas osas põhineb erinevatele toimingutele, kus panustatakse aega, teadmisi ja oskusi töösse, mis ei loo ainelist kaupa, kuid annab kliendi jaoks väärtusliku tulemi muul moel.

Teenindusstandard on teenindusprotsessi juhtimismudel, mis tagab kõikide organisatsioonisiseste osade omavahelise koostöö ja püsiva teeninduskvaliteedi olemasolu. Teenindusstandard loob võimaluse kliendikesksuseks ning juhib front-office (eesliini teenindus) ja back–office (tausta teenindus) omavahelist koostööd.

Rahvusvaheliselt on tuntud ISO/IEC 20000-1:2018 standard, mis on teenuste juhtimise süsteemi standard (Service Management System (SMS) standard) ja spetsifitseerib nõudmised teenuste osutajatele teenuste planeerimise, disainimise, teostuse, jälgimise, aruannete koostamise ja parendamise osas.

Digianalüüsi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral ja mis eesmärkidel rakendavad teenusettevõtted erinevaid digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete toimingute teostamisel.

Teenuse digitaliseerimise tasemeks on erinevate digitaaltehnikate rakendamise tase teenuse teostamisega seotud ainevaldkondades

  • Kliendisuhete haldus
  • Teenusprotsessi kavandamine
  • Teenuse teostuse planeerimine
  • Pakkumistegevus
  • Teenuse teostus
  • Teenuse teostuse seire
  • Tehnoloogiline tugi
  • Teenuse halduse juhtimine
  • Personali juhtimine
  • Kvaliteedi juhtimine

Vajalik digitaliseerimise tase juhib tähelepanu asjaolule, et ettevõte suudaks tulemuslikult vastata kliendi ootustele ja pakuks kvaliteetseid teenuseid oma tegevusvaldkonnas.

Alusta täitmist

Sisesta siia e-postiga saadetud kood ettevõtte andmete nägemiseks või ankeedi täitmiseks.

See on süsteemi haldajate sissepääs.

Lahendusega liitumine

Lahendusega liitumiseks sisestage oma ettevõtte põhinäitajad ja kontaktandmed. Pärast liitumistaotluse esitamist võtame Teiega ise ühendust ja saadame vajalikud koodid sisselogimiseks.

Kontakt

IMECC OÜ
Ehitajate tee 108, 12915 Tallinn, Eesti
+372 672 7744
info@imecc.ee