Tööstus 4.0 ja ettevõtte suutlikkuse kujundamine

Automatiseerimine

Automatiseerimine on kompleksne tegevuste kogum, mis rakendub erinevate tehnoloogiate ja seadmete kasutamisega, mille eesmärgiks on valmistada tooteid või osutada teenuseid minimaalse inimtööjõu kasutamisega.

Näiteid automatiseerimise juures kasutatavatest tehnoloogiatest ja vahenditest:

Võrgulahendused Tehnoloogilised lahendused Kasutajasüsteemid
Internet
Kohtvõrgud
Asjade Internet (IoT)
Seadmetevaheline kommunikatsioon (M2M)
Asjade ühildatavus (Plug&Produce)
Pilvelahendused, Web 2.0
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, HDMI
AML, XML
Kihtlisandus-tehnoloogiad (ALT)
3D printimine, lasersintering
Küber-füüsikalised süsteemid (CFS)
Robootika ja intelligentsed töökohad
Sensorid ja hajusjuhtimise süsteemid
Ennetav hooldus
0-defektiga tootmine (ZDM)
Logistika 4.0
Targad materjalid ja tooted
E-õpe
Andmeanalüütika
ERP/PLM/MES
CAD/CAM/CAQ
MOMS/LIMS/CMMS
SOA, SaaS
Simulatsioon
Modelleerimine
AI lahendused (ekspertsüsteemid)
Koostöörobotid
"Peidetud" süsteemid

Automatiseerimise tase näitab millisel määral ja millises ulatuses kasutab ettevõtte käsitöö asemel automatiseerimise vahendeid (CNC seadmed, tööstusrobotid, AGV-d jm automatiseeritud logistikalahendused, automatiseeritud mõõte- ja kontrollisüsteemid, jms).

Automatiseerimise analüüsi tulemused

AUTOMATISEERIMISE OLEMUS

Automatiseerimise vahendite (CNC tööpingid ja seadmed, tööstusrobotid, automatiseeritud transpordivahendid -AGV-d, mobiilsed robotid, automatiseeritud laosüsteemide lahendused, jms) ja tehnikate (tööstusinternet, M2M, PLC, SCADA, jms) kasutamise tase erinevate ettevõtte protsesside automatiseerimisel väärtusahela ulatuses.

AUTOMATISEERIMISE VAJADUS

Automatiseerimise vajaduse eesmärgiks on hinnata olemasoleva automatiseerimise taseme vastavust ettevõtte vajadustele, mis loob eeldused tulemuslikkuse tõstmiseks ja tootlikkuse suurendamiseks ettevõttes.

AUTOMATISEERIMISE TASEME MUUTUS

Kajastab toimunud muutusi ettevõttes planeeritud ajateljel (kvartali, poolaasta või aasta lõikes).

Automatiseerimise analüüsi tasemed - hindamisskaala

Taseme number Taseme olemuse kirjeldus
1. Tase nõrk Ettevõte pole olulisel määral rakendanud tootmise automatiseerimise lahendusi või puudub vajadus nende rakendamise järele
2. Tase keskmine Ettevõte on mõningal määral rakendanud tootmise automatiseerimise lahendusi (CNC tööpingid ja/ või seadmed)
3. Tase hea Ettevõte kasutab erinevate protsesside automatiseerimist (CNC seadmed, tööstusrobotid, PLC-d, SCADA, jms) ja liigub Tööstus 4.0 arenduste suunas
4. Tase tugev Ettevõte liigub jõuliselt Tööstus 4.0 tehnoloogiate rakendamise suunas tootmise automatiseerimisel, kasutab sealjuures tööstusinterneti võimalusi, virtuaalse ja reaalse integratsiooni, M2M lahendusi, jms