Tööstus 4.0 ja ettevõtte suutlikkuse kujundamine

Paindlikkus

Paindlikkus näitab ettevõtte võimekust toota mõõduka maksumusega tooteid lühikese tootmistsükli kestvusega ja tarnida need klindile kvaliteetselt täpselt kokkulepitud ajal.

Paindlikkust mõjutavateks kriteeriumiteks on kasutatavate seadmete tehnoloogilised võimalused ja ümberhäälestustööde teostuse tase (SMED), tootmistehnoloogiate väljatöötamise võimalused (CAD/CAM, CAPP) ja seadmete ühildavus (M2M) ning tootmise planeerimise tase ja ressursside kasutamine (PLM, ERP, MES), seadmete asendatavus, töötajate kompetentsus, tööde jälgitavus ning siselogistika korraldamine (IoT, WMS, LIMS).

Paindlikkuse erinevad valdkonnad ja nende olemus

Valdkond Olemus
Mahu paindlikkus Süsteemi võimekus säilitada planeeritud tootlikkus erinevate toodete tootmismahtude muutumisel
Tootmisteekondade paindlikkus Süsteemi võimekus kasutada tootmises erinevaid toodete valmistamise teekondi, säilitades samal ajal planeeritud tootmisajad
Protsessi paindlikkus Süsteemi võimekus toota erinevaid tooteid või toodete perekondi ilma oluliste ümberhäälestuse toiminguteta ja neile kuluva ajaga
Toote paindlikkus Süsteemi võimekus toota laia nomenklatuuriga tooteid säilitades sealjuures kõrge tootlikkuse
Laienduste paindlikkus Süsteemi võimekus kiireteks laiendusteks ja muudatusteks süsteemis

Paindlikkuse analüüsi tulemused

PAINDLIKKUSE OLEMUS

Paindlikkuse olemus väljendub erinevate paindlikkuse väljundite kaudu, kuna nende mõju olemus ettevõtte suutlikkusele ka konkurentsivõimele väljendub erinevate parameetrite kaudu.

PAINDLIKKUSE VAJADUS

Paindlikkuse taseme vajaduse eesmärgiks on hinnata olemasoleva paindlikkuse taseme vastavust ettevõtte vajadustele, mis loob eeldused tulemuslikkuse tõstmiseks ja tootlikkuse suurendamiseks ettevõttes.

PAINDLIKKUSE TASEME MUUTUS

Kajastab toimunud muutusi ettevõttes planeeritud ajateljel (kvartali, poolaasta või aasta lõikes).

Paindlikkuse analüüsi tasemed - hindamisskaala

Paindlikkuse valdkondade hinnang

Valdkond Madal Keskmine Kõrge Väga kõrge
Tootmisteekondade paindlikkuse
Mahu paindlikkus
Protsessi paindlikkus

Ettevõtte üldise paindlikkuse hinnang

Taseme number Taseme olemuse kirjeldus
1. Tase nõrk Ettevõte pole olulisel määral rakendanud tootmise paindlikkuse suurendamise võimalusi või puudub vajadus nende kasutamise järele
2. Tase keskmine Ettevõte on mõningal määral rakendanud tootmise paindlikkuse lahendusi eesmärgiga vähendada peamiselt mittetootlikke aegu ja ressursikulutusi seoses ümberhäälestustega
3. Tase hea Ettevõte kasutab erinevaid paindlikkuse rakendusi ja ka tehnoloogiline varustatus (CNC seadmed, tööstusrobotid, SMED lahendused, M2M liidesed, jms) toetavad paindlikkuse taseme tõstmist
4. Tase tugev Ettevõte kasutab jõuliselt Tööstus 4.0 erinevaid tehnoloogiaid tootmise paindlikkuse ja tulemuslikkuse tõstmise eesmärgil