Tööstus 4.0 ja digitaliseerimine ettevõttes

Lahenduse eesmärk on hinnata ettevõtte protsesside digitaliseerimise taset – infotehnoloogiate ja protsesside automatiseerimise vahendite kasutamise ulatust ning seeläbi vastavust Tööstus 4.0 rakendatavusele.

Vertikaalse ja horisontaalse väärtusahela digitaliseerituse taseme hindamine ettevõtte protsessides võimaldab hinnata üldist Tööstus 4.0 hetketaset ettevõttes, näidata ära tugevamad ja nõrgemad valdkonnad info-kommunikatsioonitehnoloogiate ning vastavate tarkvara- ja riistvarasüsteemide kasutamise ulatuse osas. Tarkvaralahendus ei analüüsi vastavusi ettevõtte üldise edukuse ja digitaliseerituse taseme vahel, küll aga võib tervikpildi puudumine ettevõtte protsesside olemusest olla madala tootlikkuse ja vähese efektiivsuse (raiskamiste) põhjusteks, mida suuresti aitab parandada digitaliseerituse taseme tõus ettevõttes.

Küsitluse täitjail tuleb vastata küsimustele, mis on liigitatud kümnesse teemavaldkonda ja mis iseloomustavad ettevõtte digitaliseerituse taset vertikaalse integratsiooni (ettevõtte juhtimisega ja tellimuse täitmisega terviklikult seotud tegevused) ja horisontaalse integratsiooni (tootmise juhtimise ja tootmisprotsesside korraldamisega seonduvad tegevused) ulatuses. Vastus tuleb anda iga teemagrupi puhul viie erineva tehnoloogilise lahenduse ettevõttes kasutamise hinnangu kaudu.

Süsteem võimaldab liigitada ettevõtted 4 taseme vahel:

  1. Tase "madal" – ettevõte pole rakendanud digitaaltehnoloogiaid või puudub vajadus nende rakendamise järele;
  2. Tase "keskmine" – ettevõte on mõningal määral rakendanud erinevaid info-kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid erinevate protsesside automatiseerimiseks;
  3. Tase "hea" – ettevõte kasutab erinevate protsesside digitaliseerimist ja liigub Tööstus 4.0 arenduste suunas;
  4. Tase "tugev" – ettevõte liigub jõuliselt Tööstus 4.0 tehnoloogiate rakendamise suunas ning mitmed horisontaalse ja vertikaalse väärtusahela protsessid on digitaliseeritud erinevate IKT lahenduste kaudu (nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt).

Ettevõtte andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ning neid kasutatakse ainult ettevõtte raporti koostamisel ning maakonna koondanalüüsi tegemisel. Ettevõtte nime ei avalikustata ilma eelneva kokkuleppeta.

Alusta täitmist

Sisesta siia e-postiga saadetud kood ettevõtte andmete nägemiseks või ankeedi täitmiseks.

See on süsteemi haldajate sissepääs.

Lahendusega liitumine

Lahendusega liitumiseks sisestage oma ettevõtte põhinäitajad ja kontaktandmed. Pärast liitumistaotluse esitamist võtame Teiega ise ühendust ja saadame vajalikud koodid sisselogimiseks.

Kontakt

IMECC OÜ
Ehitajate tee 108, 12915 Tallinn, Eesti
+372 672 7744
info@imecc.ee